Życie od nowa

Opublikowano: 11-07-2022


Powieść „Życie od nowa” Charlott Roth oparta jest na autentycznej historii Słoneczka, niemieckiej piosenkarki popularnej w Gdańsku i Sopocie przed i w czasie II wojny światowej. Jej życie prywatne i kariera zawodowa są ściśle związane z Pomorzem, gdzie skomplikowana sytuacja geopolityczna pogłębiła się kiedy Hitler doszedł do władzy. W tych niespokojnych czasach wesoła, prostoduszna Gundi wraz z przyjaciółmi zakłada zespół muzyczny i zabawia turystów Sopotu i Gdańska występami estradowymi. Wprawdzie Gundi jest Niemką, ale czuje się przede wszystkim gdańszczanką, to jest jej mała ojczyzna. Młoda dziewczyna jest całkowicie apolityczna, gwałtowne przemiany społeczno-polityczne w jej ojczyźnie nie interesują jej zbytnio.
Wybuch wojny komplikuje jej plany życiowe, ale równocześnie ułatwia realizację planów zawodowych. Jej apolityczną postawę weryfikuje samo życie i skłania do podejmowania trudnych decyzji. Nie są to decyzje wynikające z głębokich przekonań politycznych, są to raczej odruchy serca, którymi się kieruje w swoim życiu. Poszukiwanie swojego miejsca na świecie, realizacja ambitnych planów zawodowych i pogoń za miłością jest sensem życia, wchodzącej w dorosłe życie Gundi. Emocjonalne reakcje nie poparte racjonalnym myśleniem wikłają bohaterkę w niezwykle skomplikowane sytuacje życiowe. W efekcie jej udziałem są wielkie miłości, zdrady i tragiczne wybory. Można powiedzieć że staje się bohaterką mimo woli, narażając życie w imię miłości.
Niezwykle ciekawa historia życia utalentowanej piosenkarki na tle wydarzeń historycznych pochłania czytelnika bez reszty. Jest w tej historii dużo tajemnic Dwutorowa konstrukcja powieści doskonale trzyma w napięciu a powoli ujawniane tajemnice rodziny, odkrywane po dziesięcioleciach przez jej córkę Wandę, przyciągają uwagę i nie pozwalają oderwać się od fascynującej lektury.
Jest to również pasjonująca lektura z uwagi na odmienne spojrzenie autorki na procesy historyczne zachodzące w Europie. Jest to książka o wojnie, widziana oczami Niemki, oceniana z jej perspektywy. Ciekawe jest to spojrzenie pod innym kątem na znane fakty z historii. Dlatego też warto sięgnąć po tę lekturę.

Jest też próbą rozliczenia się Niemców z odpowiedzialności za losy ofiar nazizmu i opowiada o skomplikowanych relacjach polsko niemieckich na przedwojennym Pomorzu Przede wszystkim jest to jednak opowieść o ludzkich losach rozgrywających się na tle wojny i narodowościowych uprzedzeń. Wart podkreślenia jest fakt, że jest to książka o dominacji Hitlera w Europie i jego upadku, widziana oczami Niemki, oceniana z perspektywy osoby nie zaangażowanej w politykę swojego kraju.
D